chicaned همدان فوتبال شهرداری هف سمنان

chicaned: همدان فوتبال شهرداری هف سمنان شهرداری همدان فوتبال لیگ دو فوتبال کشور پیروزی هف سمنان

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی بی‌توجهی به اشتغال می‌تواند پاشنه آشیل دولت و نظام شود / کواکبیان

نماینده پایتخت کشور عزیزمان ایران مهارت آموزی را مهمترین کلید اشتغال پایدار دانست و تاکید کرد که بی‌توجهی به عنوان اشتغال پایدار می‌تواند پاشنه آشیل اقتصاد، دول

بی‌توجهی به اشتغال می‌تواند پاشنه آشیل دولت و نظام شود / کواکبیان

کواکبیان: بی توجهی به اشتغال می تواند پاشنه آشیل دولت و نظام شود

عبارات مهم : آموزش

نماینده پایتخت کشور عزیزمان ایران مهارت آموزی را مهمترین کلید اشتغال پایدار دانست و تاکید کرد که بی توجهی به عنوان اشتغال پایدار می تواند پاشنه آشیل اقتصاد، دولت و نظام شود.

به گزارش ایسنا، مصطفی کواکبیان در نخستین جشنواره مهارت آموختگان در محیط واقعی کار با بیان اینکه جهت برون رفت از پرسشها سیاسی باید در وهله اول پرسشها اقتصادی را حل کرد گفت: اشتغال از مهمترین پرسشها امروز جامعه ما است که در قانون به آن تاکید شده است است.

بی‌توجهی به اشتغال می‌تواند پاشنه آشیل دولت و نظام شود / کواکبیان

وی با اشاره به نامگذاری امسال به نام اقتصاد مقاومتی، تولید واشتغال گفت: اقتصاد و اشتغال از مهمترین موضوعاتی است که اهمیت آن را می توان در وعده های نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در مناظرات دید.

کواکبیان نبود اشتغال را باعث شدت یافتن آسیب های اجتماعی دانست و گفت: متاسفانه تعداد تحصیل کردگان بدون کار زیاد کردن یافته است که اگر توجه کافی به عنوان اشتغال نشود، این عنوان به پاشنه آشیل اقتصاد دولت و نظام جمهوری اسلامی خواهد شد.

نماینده پایتخت کشور عزیزمان ایران مهارت آموزی را مهمترین کلید اشتغال پایدار دانست و تاکید کرد که بی‌توجهی به عنوان اشتغال پایدار می‌تواند پاشنه آشیل اقتصاد، دول

نماینده پایتخت کشور عزیزمان ایران با تاکید بر اینکه اقتصاد مقاومتی به معنای جنگ با دنیا نیست، گفت: اقتصاد مقاومتی یعنی ایستادن روی پای خودمان و تکیه بر کالا و خدمات داخلی در کنار داشتن نگاه به بیرون است.

وی با تاکید بر لزوم ایجاد اشتغال پایدار و نه موقت گفت: در همین رابطه شرکت فنی و حرفه ای می تواند در ایجاد اشتغال پایدار و زیاد کردن مهارت کمک کند. البته براساس آمار مدیرکل شرکت فنی و حرفه ای سرانه آموزش در این شرکت یک میلیون تومان است که باید بررسی کنیم آیا با این روش تخصیص منابع می توان شغل پایدار ایجاد کرد؟

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه استفاده از تکنولوژی ها و آموزش های روز دنیا در دوران پسابرجام میسر هست، گفت: این عنوان منوط به ارتباط صنعت و آموزش فنی و حرفه ای است و اینکه باید از نیروهای حرفه ای در جایگاه خود استفاده کنیم.

بی‌توجهی به اشتغال می‌تواند پاشنه آشیل دولت و نظام شود / کواکبیان

وی ارتباط آموزش های فنی و حرفه ای را با نیاز صنعت ضعیف دانست و با تاکید بر لزوم گسترش این ارتباط گفت: مجلس جهت برطرف خلاهای قانونی در مورد جایگاه شرکت فنی وحرفه ای آمادگی دارد. چون این شرکت از حیث ایجاد اشتغال پایدار وبه دنبال آن حل پرسشها اقتصادی دارای ارزش بسیار بالایی است که می تواند با کمک اصناف و اتحادیه ها عملکرد گسترده تری داشته باشد.

واژه های کلیدی: آموزش | اشتغال | اقتصاد | اقتصاد | اقتصادی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog